Tag - chốt hồi

Linh kiện hệ thống đẩy trong khuôn mẫu

Mỗi kiểu khuôn có đặc điểm hệ thống đẩy sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như: Đẩy một lần, đẩy hai lần, hệ thống đẩy tấm, hệ thống đẩy pin và đĩa, đầu đấy khỉ, và đầu hút chân không từ hệ thống đẩy khác nhau có sẵn tất cả các loại có phần chính hoặc thành phần chính. Hình ảnh dưới đây cho thấy thành phần phổ biến và chính cho hệ thống phun đẩy Hình ảnh trên cho thấy bên xem của hệ thống đẩy, [...]

Read more...