Tag - máy mài dao u3

Máy mài dao CNC

Máy mài dao cụ CNC thường được dùng chủ yếu trong các xưởng sản xuất. Khi cần yêu cầu một số lượng các dao cụ đã sử dụng cần phải được mài lại theo hình dáng và kích thước đồng dạng với độ chính xác cao thì máy đươc sử dụng với mục đích cho hiệu suất cao và tính kinh tế cao nhất. Sử dụng máy mài dao công cụ cnc trong công nghiệp Máy mài dao cụ được căn [...]

Read more...