Tag - máy phay nc

NC là gì?

NC là viết tắt của Numerical Control. NC có thể vận hành các máy có dữ liệu số để bạn không phải vận hành máy bằng tay. Gia Công Với Máy Cơ – Người vận hành máy phải là thợ có tay nghề. – Lỗi của người vận hành và hiểu sai kích thước có thể xảy ra – Khó duy trì độ chính xác và chất lượng thay đổi rất nhiều. – Người vận hành luôn phải bên cạnh máy – Không thể xử [...]

Read more...