Tag - ốc bịt côn

Thiết Kế Hệ Thống Làm Mát Trong Khuôn

Nhiệt độ của khuôn sẽ tác động mạnh tới sản phẩm đúc. Ví dụ, nếu nhiệt độ của khuôn quá thấp, thì nhựa nóng chảy sẽ không chảy đều qua kênh dẫn hoặc qua cổng phun , vì vậy vậy liệu sẽ không thể điền đầy lòng khuôn cavity. Điều chỉnh nhiệt độ của khuôn, có thể đạt được những hiệu quả như sau: Chu kỳ đúc có thể rút ngắn sẽ làm giảm thời gian làm mát và đông đặc của [...]

Read more...