Tag - ty đẩy skd

Pin đẩy sử dụng trong khuôn mẫu

Pin đẩy ( ty đẩy ) giúp lấy sản phẩm an toàn từ khuôn mẫu sau khi đúc xong. Dưới đây là một số mẹo về vị trí đặt pin và đẩy sử dụng đúng để đẩy sản phẩm. Pin đẩy là linh kiện khuôn mẫu của của ngành ép phun. Chúng cho phép các kỹ thuật viên áp dụng một lực đẩy một phần ra khỏi khuôn, và, trong một số trường hợp, có thể để lại vết trên sản phẩm. Mục tiêu của [...]

Read more...