Bạc dẫn hướng

Bạc dẫn hướnglinh kiện khuôn mẫu chi tiết không thể thiếu trong bộ khuôn mẫu. Có tác dụng dẫn hướng cho bộ khuôn di chuyển nhịp nhàng và chính xác.