Chốt định vị

Chốt định vịlinh kiện khuôn mẫu được sử dụng trong máy móc công nghiệp, kết cấu bộ khuôn để cố định các chi tiết máy với nhau.

Chúng tôi cung cấp các mã chốt định vị khác nhau như : MS, MSTP, MSTH …