Lò xo công nghiệp

Lò xo khuôn mẫu là linh kiện được sử dụng trong công nghiệp máy móc, khuôn dập, khuôn nhựa.

Các loại lò xo phổ biến như lò xo dẹt thường được dùng nhiều trong khuôn ép nhựa: Lò xo vàng TF, lo xo xanh blue TL, lò xo đỏ TM, green TH, lâu TB tương ứng với các mã swf, swl, swm, swh, swb