Pin Đẩy -Ty Đẩy

Pin đẩy là chi tiết được sử dụng trong khuôn có tác dụng đẩy sản phẩm đúc ra khỏi khuôn.

Pin đẩy có nhiều hình dạng khác nhau như: Pin đẩy thẳng, pin đẩy bạc, pin đẩy dẹt, pin đẩy ốc … Tùy từng hình dạng sản phẩm để sử dụng mỗi loại pin đẩy cho phù hợp.