Thước Panme - đo chính xác

thước pannme đo đường kính trong, đường ngoài chính xác của châu âu, sử dụng trong công nghiệp chính xác.