NC là gì?

nhap khau may cnc

NC là gì?

NC là viết tắt của Numerical Control. NC có thể vận hành các máy có dữ liệu số để bạn không phải vận hành máy bằng tay.

Gia Công Với Máy Cơ

– Người vận hành máy phải là thợ có tay nghề.

– Lỗi của người vận hành và hiểu sai kích thước có thể xảy ra

– Khó duy trì độ chính xác và chất lượng thay đổi rất nhiều.

– Người vận hành luôn phải bên cạnh máy

– Không thể xử lý được hình dạng phức tạp.

– Rất nhiều jig rà gá là cần thiết *1.

– Năng suất thay đổi.

Gia Công Với Máy NC

– Tất cả người vận hành máy phải làm là chỉ xem máy vì quá trình xử lý được thực hiện tự động bởi dữ liệu NC.

– Không bị hiểu sai kích thước

– Vì độ chính xác của việc xử lý có thể luôn được duy trì, chất lượng của các bộ phận có thể luôn được duy trì.

– Một người vận hành cũng có thể vận hành nhiều máy.

– Hình dạng phức tạp có thể được xử lý.

– Không cần đồ gá lắp bàn cũng có thể xoay *2.

– Thời gian xử lý có thể được ước tính chính xác.

– Một quá trình có thể được lặp lại với dữ liệu NC đã lưu.

Note:

*1 Jig là một công cụ đặc biệt sửa chữa một việc hoặc được gắn vào một công đoạn, được sử dụng để hướng dẫn xử lý định vị một phần được gia công.

*2 Bàn máy là nơi một phần được đặt để cắt. Nó di chuyển lên, xuống, sang phải và trái, tiến và ngược lại, và cũng quay.

+++++++++++++++

Mã NC

Mã NC là mã lệnh để chạy các máy NC. Mã này có thể xoay các hình ghép, di chuyển một bảng và xác định tốc độ di chuyển.

1. Mã G (hàm G)

Xác định cài đặt cho chuyển động trục, hệ tọa độ và vv trong thiết bị NC. Số G và 2 chữ số được sử dụng cho mã và G00 – G99 có sẵn cho mã G.

1) Định vị G00

Được sử dụng để di chuyển vị trí ban đầu của công cụ để tiếp cận công việc hoặc vị trí để tạo lỗ. Có thể di chuyển đến vị trí đã xác định một cách nhanh chóng. Tốc độ di chuyển được xác định bởi

2) Nội suy tuyến tính G01

Được sử dụng để di chuyển một công cụ trên một đường thẳng nối điểm bắt đầu và điểm kết thúc với tốc độ di chuyển được xác định.

3) Nội suy tròn G02, G03

Được sử dụng để di chuyển một công cụ trên một đường tròn kết nối điểm bắt đầu và điểm kết thúc với tốc độ di chuyển được xác định.

Xác định tọa độ của điểm giữa cho vòng cung tròn theo giá trị tương đối từ điểm hiện tại.

Đối với cung tròn của đường X-Y, các địa chỉ chứa điểm trung tâm sẽ là I và J. I = X, J = Y

Thông thường, một vòng cung chỉ có thể được thực hiện trên một mặt phẳng cố định. Do đó, nội suy cung tròn sẽ chỉ được thực hiện trên mặt phẳng X-Y, mặt phẳng Z-X và mặt phẳng Y-Z. Mỗi mặt phẳng có các địa chỉ khác nhau chứa điểm trung tâm của chúng.

Mã xác định mặt phẳng xác định trên mặt phẳng mà nội suy cung tròn được thực hiện.

4) G04 dừng (Tạm dừng)

Được sử dụng để tạm dừng đọc dữ liệu NC.

5) Định nghĩa mặt phẳng G17, G18, G19 (Chọn máy bay)

Xác định mặt phẳng có nội suy cung tròn. Tương tự như tọa độ cục bộ.

6) G28 Tham chiếu điểm tham chiếu

Thường được gọi là “Nguồn gốc máy” và được đặt ở vị trí tối đa theo các hướng cộng của mỗi trục X, Y và Z. Được sử dụng làm điểm khởi đầu của công cụ hoặc vị trí trao đổi công cụ.

7) G40, G41, G42 Công cụ điều chỉnh đường kính

Được sử dụng để điều chỉnh vị trí mà công cụ di chuyển.

Công cụ điều chỉnh đường kính được sử dụng khi sử dụng các dụng cụ có đường kính khác nhau với cùng một dữ liệu NC hoặc sử dụng công cụ mới với 2 lưỡi (đường kính 0,02 mỏng hơn) hoặc 4 lưỡi (có đường kính dày hơn 0,03). Chọn một giá trị từ những đầu vào trong máy có địa chỉ D và 2 chữ số.

8) G43, G44, G49 Điều chỉnh độ dài dao

Được sử dụng để điều chỉnh độ dài của các công cụ bằng cách thêm / khấu trừ giá trị điều chỉnh cho giá trị chuyển động của trục Z.

Điều chỉnh độ dài dao được sử dụng khi sử dụng các công cụ có độ dài khác nhau tại cùng một gốc xử lý bằng cách thêm giá trị điều chỉnh. Chọn một giá trị từ những đầu vào trong máy có số địa chỉ D và 2 chữ số. (H địa chỉ đôi khi có thể được sử dụng.)

9) G80 – G89 chu kỳ cố định (Làm lỗ)

Chu kỳ cố định có thể chỉ huy các hành động làm lỗ mà thường cần một số khối (lệnh cho bổ sung) chỉ với một khối. Các mã được xác định bằng các phương pháp tạo lỗ. Dữ liệu được xác định cũng phụ thuộc vào từng mã.

10) G90, G91 Tuyệt đối, lệnh gia tăng

Được sử dụng khi tọa độ của dữ liệu NC được mô tả là giá trị tuyệt đối hoặc giá trị gia tăng.

G90 Lệnh tuyệt đối

Sau khi lệnh này được đưa ra, dữ liệu sẽ được xử lý theo giá trị tuyệt đối. Nếu có tọa độ X120Y75, công cụ sẽ di chuyển đến vị trí của X120Y75.

Lệnh G91 Incremental

Sau khi lệnh này được đưa ra, dữ liệu sẽ được xử lý theo giá trị gia tăng. Nếu có tọa độ X120Y75, công cụ sẽ di chuyển đến vị trí X cộng 120 và Y cộng 75.

11) Cài đặt hệ thống tọa độ G92

Được sử dụng để xác định hệ tọa độ (tọa độ gốc) được sử dụng trong dữ liệu NC cho thiết bị NC khi đưa ra một lệnh chuyển động trong tọa độ tuyệt đối.

2. F mã (F chức năng Tốc độ thức ăn)

Được sử dụng để xác định tốc độ di chuyển cho mỗi trục X, Y và Z. Nói chung có hai loại lệnh cho định nghĩa tốc độ nguồn cấp dữ liệu. Một là lệnh trực tiếp điều khiển tốc độ nạp dữ liệu. Lệnh còn lại là lệnh số F1 để chọn tốc độ nạp được nhập vào thiết bị NC. Đối với lệnh trực tiếp, xác định các giá trị theo mm / phút (milimet / phút).

3. S mã (S chức năng tốc độ quay)

Được sử dụng để xác định số vòng quay mỗi phút cho trục chính của máy. Nói chung có hai loại lệnh cho định nghĩa xoay. Một là lệnh trực tiếp điều khiển số vòng quay trực tiếp. Lệnh còn lại là lệnh số S2 để chọn số vòng quay được nhập vào thiết bị NC. Đối với lệnh trực tiếp, xác định các giá trị trong r. p. m (vòng / phút)

4. Mã T (hàm T – Số công cụ)

Được sử dụng để tự động chọn một công cụ. Lệnh mà công cụ được sử dụng cho máy NC có nhiều công cụ như trung tâm gia công với cơ chế ATC

5. M mã (M chức năng – chức năng phụ trợ)

Làm việc như một công tắc để chạy máy. Được sử dụng để xoay và dừng trục chính hoặc thay đổi công cụ. Các mã này được mô tả là địa chỉ M và số có 2 chữ số. Các mã chính được giải thích bên dưới. (Chức năng M này có thể thay đổi tùy theo thiết bị NC.)

1) Điểm dừng chương trình M00

Dừng quay trục chính và cho ăn từng trục. Nhấn nút khởi động của thiết bị NC để hủy việc tiếp tục. Được sử dụng để kiểm tra độ chính xác của các bộ phận bằng cách dừng các chức năng trong quá trình xử lý.

2) M01 Dừng tùy chọn

Hoạt động giống như M00 nếu công tắc tùy chọn của thiết bị NC được bật thành BẬT. Nếu nó được TẮT, mã này sẽ bị bỏ qua.

3) M02 Kết thúc chương trình

Lệnh kết thúc chương trình. Nếu lệnh này được đưa ra, bất kỳ dữ liệu nào sau này sẽ không được đọc.

Thí dụ

G91G100X100.0Y50.0

G01Z-150.0F120

X160.0

Điểm dừng chương trình G00Z150.0M00

Y20.0

G01Z-150.0

X160.0

G00Z150.0M01 Dừng tùy chọn

X-420.0Y-70

M02 Kết thúc chương trình

4) M03, M04 Trục chính theo chiều kim đồng hồ, xoay ngược chiều kim đồng hồ

Được sử dụng để xoay trục chính. M03 là theo chiều kim đồng hồ (nếu nhìn xuống từ phía trên) và M04 theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Trước lệnh này, bạn cần xác định số lần quay của trục chính với hàm S.

5) M05 dừng trục chính

Được sử dụng để dừng quay trục chính

6) Thay đổi công cụ M06

Được sử dụng để thay đổi công cụ cho máy bằng ATC. Với lệnh này, mỗi trục sẽ di chuyển đến vị trí thay đổi công cụ. Mặc dù công cụ thay đổi được thực hiện tại vị trí, lệnh thay đổi tùy theo máy.

Thí dụ

Công cụ T01 đã sử dụng

Thay đổi công cụ M06

Công cụ T02 được sử dụng tiếp theo

7) Chất làm mát M08, M09 (ON, OFF)

Chất làm mát là chất lỏng để làm mát và bôi trơn. Những mã này được sử dụng để cung cấp cho điều này hoặc ngăn chặn điều này. M08 là để cho và M09 dừng lại.

Thí dụ

G01X200.0F350M08

Z150.0M09

8) M30 Kết thúc băng

Được sử dụng ở cuối băng (băng giấy của dữ liệu NC). Hàm này giống với M02.

Thí dụ

M30

Dưới đây là một số hãng sản xuất và phân phối máy CNC gia công cơ khí:

  1. Haas Automation
  2. Okuma
  3. DMG MORI
  4. Mazak
  5. Fanuc
  6. Siemens
  7. Mitsubishi Electric
  8. Brother
  9. Yamazaki Mazak
  10. Hurco

Đây chỉ là một số trong rất nhiều hãng sản xuất máy CNC gia công cơ khí trên toàn thế giới, bạn có thể tìm kiếm thêm các hãng khác để so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
Để báo giá nhập khẩu trực tiếp từ các hãng , hãy liên hệ với đơn vị chuyên nhập khẩu máy CNC uy tín, để được giá tốt và chất lượng hỗ trợ tuyệt vời

Tham khảo các bài viết có cùng nội dung:

Tính toán lò xo trong khuôn ép nhựa.

ATC là gì ?

Gia công bằng tia lửa điện EDM

 

Để liên hệ tư vấn về các loại linh kiện khuôn mẫu như chốt dẫn hướng, lò xo, chốt hồi, vít bịt, bu lông kéo, vòng định vị, bạc cuống phun, bạc dẫn hướng … giá tốt nhất cùng với dịch vụ service chất lượng tốt nhất thị trường Việt Nam.

Luôn sẵn tồn kho lớn – giao hàng ngay!

——————————————————————————————————-

Công Ty TNHH THIẾT BỊ ĐÔNG DƯƠNG

Địa chỉ: Số 3, tầng 2, Liền kề 4A KĐT Mỗ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội

Phone : Mr Tuân – 0944.911.868

Mail : info@thietbidongduongcom   Tel: 0868.644.868

 

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *