Tag - đồ dùng khuôn mẫu

Vấn đề và giải pháp khi đúc nhựa

Những khuyết đúc do những nguyên nhân phức tạp và có liên quan đến nhau như sau:     Sự cố của máy ép     Điều kiện đúc không phù hợp     Các lỗi trong thiết kế sản phẩm và khuôn. Lựa chọn vật liệu đúc không phù hợp: Những vấn đề này khá phức tạp và không giải quyết được nếu chỉ sử dụng một giải pháp. Do đó, Rất khó để giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, điều quan trọng [...]

Read more...

Chất lượng của sản phẩm đúc

Chất lượng của sản phẩm đúc là rất khác nhau phụ thuộc vào khả năng của máy ép phun cũng như độ chính xác và chức năng của khuôn. Ngoài ra nó còn chịu ảnh hưởng lớn bởi vật liệu nhựa. Sự kết hợp nhiều nhân tố khác nhau tác động đến sản phẩm đúc; Chất lượng cao của vật đúc sẽ đạt được khi đạt được điều kiện thuận lợi của tất cả các nhân tố. 6 yếu tố cụ thể [...]

Read more...