Tag - kết cấu khuôn ba tấm

Các kiểu khuôn ép nhựa

Khuôn ép nhựa có nhiều kết cấu khác nhau, phụ thuộc hình dạng của sản phẩm thiết kế, bởi vì mỗi bộ phận có thiết kế cụ thể và độc đáo. khi thiết kế khuôn mẫu chúng ta phải xem những yếu tố ảnh hưởng như hình học, số lượng sâu ren, nguyên tắc bơm, vật liệu nhựa và hình dạng của sản phẩm. Việc phân loại khuôn cơ bản dựa dựa trên cấu trúc theo hình ảnh bên dưới: 1. Khuôn [...]

Read more...