Tag - ty đẩy

Linh kiện hệ thống đẩy trong khuôn mẫu

Mỗi kiểu khuôn có đặc điểm hệ thống đẩy sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như: Đẩy một lần, đẩy hai lần, hệ thống đẩy tấm, hệ thống đẩy pin và đĩa, đầu đấy khỉ, và đầu hút chân không từ hệ thống đẩy khác nhau có sẵn tất cả các loại có phần chính hoặc thành phần chính. Hình ảnh dưới đây cho thấy thành phần phổ biến và chính cho hệ thống phun đẩy Hình ảnh trên cho thấy bên xem của hệ thống đẩy, [...]

Read more...

Pin đẩy sử dụng trong khuôn mẫu

Pin đẩy ( ty đẩy ) giúp lấy sản phẩm an toàn từ khuôn mẫu sau khi đúc xong. Dưới đây là một số mẹo về vị trí đặt pin và đẩy sử dụng đúng để đẩy sản phẩm. Pin đẩy là linh kiện khuôn mẫu của của ngành ép phun. Chúng cho phép các kỹ thuật viên áp dụng một lực đẩy một phần ra khỏi khuôn, và, trong một số trường hợp, có thể để lại vết trên sản phẩm. Mục tiêu của [...]

Read more...