Chốt dẫn hướng

Chốt dẫn hướnglinh kiện khuôn mẫu được sử dụng trong bộ khuôn để dẫn hướng cho hai nửa khuôn chuyển động nhịp nhàng và chính xác, Một bộ khuôn mẫu sử dụng thường có 4 bộ dẫn hướng được bố trí ở bốn góc của bộ khuôn.